ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ถ้าจะให้พูดถึง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ แล้วเราก็มันก็คือ Application Software หรือโปรแกรมที่ถูกใช้ในคอมพิวเตอร์ห รือใช้ในการทำงานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยในการทำงานของเราให้ง่ายขึ้น และสามารถออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ทำงานเฉพาะทางของผู้ใช้ โดยส่วนใหญ่แล้วซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นมักจะได้รับความนิยมอยู่เสมอ เพราะโดยส่วนใหญ่ของโปรแกรมเหล่านี้ มันจะเป็นโปรแกรมที่สามารถประมวลผล หรือมีโปรแกรมคำนวณหรือโปรแกรมที่สามารถจัดการกับฐานข้อมูลต่างๆ ได้รวมถึงโปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้น มันสามารถที่จะแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป และซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทางเฉพาะงานเท่านั้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เฉพาะงาน

ซอฟต์แวร์ประเภทนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้เฉพาะงานเท่านั้น  Application Software of specific Surpose มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อที่จะได้เอาไปใช้ร่วมกับงานแต่ละประเภทโดยมันจะเป็นตัวที่สามารถทำงานให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้นมันถูกออกแบบมา เพื่อให้รองรับงานประเภทของงานเพียงแค่อย่างเดียว และโดยส่วนใหญ่มันจะออกแบบและสร้างโดยผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ต้องมีความเก่งกาจ และชำนาญเท่านั้นในการเขียนหรือผู้ที่มีฝีมือในการพัฒนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในองค์กร ก็สามารถที่จะทำได้โดยต้องมองหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ลงมือสร้าง และออกแบบรวมถึงการทดสอบเพื่อที่จะได้ใช้โปรแกรม จะได้ทำงานให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมฝากถอนเงินของธนาคาร เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

General purpose Software มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ไม่ต่างจากซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานสักเท่าไหร่นัก แต่โดยส่วนใหญ่แล้วซอฟต์แวร์ประเภทนี้มักจะใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์เสียมากกว่า เพราะโดยส่วนใหญ่และซอฟต์แวร์ประเภทนี้มันจะมีอยู่เยอะ ซึ่งมันก็สามารถใช้เฉพาะงานได้เช่นเดียวกันแต่มันไม่ได้เจาะจง เป็นงานเหมือนซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานเท่านั้น เพราะว่ามันจะถูกใช้ในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งานจัดทำบัญชี หรือเสนองานออกแบบเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งตกแต่งภาพ เพราะทุกอย่างที่ถูกทำออกมาให้อยู่ในรูปแบบของไอคอนในคอมพิวเตอร์ มันจะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป ที่แต่ละประเภทสามารถใช้งานได้แตกต่างกัน เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหลักๆมันมีแบบไหนบ้าง

จัดการฐานข้อมูล < database management Software >

  • ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มาจากที่ไหนสิ่งที่จำเป็นเลยก็คือ การจัดเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคอมพิวเตอร์มักจะมีตัวเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กันไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันจะถูกเรียกสั้นๆว่าฐานข้อมูลหรือดาต้าเบส มันเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งมันจะทำหน้าที่ทำให้การเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเป็นระบบมากขึ้น และมันจะได้ง่ายในการจัดหาข้อมูลเวลาต้องการมันจะได้หาได้อย่างรวดเร็ว เหมือนเวลาเราหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาคุณจะเลือกออกมาแก้ไขหรือปรับปรุง หรือเพิ่มข้อมูลคุณก็สามารถทำได้แม้แต่กระทั่งลบข้อมูลคุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มันเป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์และมันจะเก็บข้อมูลหลายๆอย่างไว้ด้วยกันด้วยการจัดอย่างเป็นระบบ

ประมวลผลค่า < Word processing Software >

  • เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการ แก้ไข แทรก หรือ การจัดการข้อมูล รูปแบบเอกสารทุกอย่าง ซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เอกสารของคุณนั้นมีการจัดเก็บ หรือจัดรูปแบบอย่างสวยงามและมีความน่าสนใจมากขึ้น มันเป็นตัวช่วยที่ดีเลยในการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่ถูกพิมพ์หรือถูกเก็บเอาไว้ภายในแฟ้มข้อมูล มันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมสั่งพิมพ์ หรือว่าสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ก็ได้มันเป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อได้เลยว่าหลายคน น่าจะเคยใช้กันเป็นอย่างดีนั่นมันก็คือซอฟต์แวร์ประเภท Microsoft Office , Adobe indesign , Openoffice เป็นต้น

การคำนวณ < Caculation Software >

  • เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมเลยทีเดียว เพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยคิดคำนวณดังนั้นการทำงานของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ มันจะเป็นการทำงานเสมือนว่ามีโต๊ะทำงานและมีกระดาษที่มีขนาดใหญ่วางเอาไว้ และเต็มไปด้วยเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นปากกายางลบดินสอ และก็มีเครื่องคำนวณต่างๆไว้ให้เราอย่างเสร็จสับ คุณเพียงสามารถใส่ตัวเลขใส่สูตรใส่อะไรก็ได้ซึ่งมันจะมีการคิดคำนวณในหลากหลายรูปแบบ มันจะทำให้คุณสามารถคิดคำนวณในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายและรวดเร็วเพียงแค่คุณทำตามสูตรให้ถูกต้อง และนอกจากนี้มันยังสามารถใช้ในรูปแบบของกราฟเพื่อนำเสนอได้อีกหลากหลายรูปแบบอีกด้วย

นำเสนอข้อมูล < Presentation Software >

  • โปรแกรมที่ถูกใช้ในการนำเสนอในสิ่งต่างๆที่คุณต้องการจะนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ มันจะมีการสร้างรูปแบบเอกสารที่มีเนื้อหา และการจัดหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆโดยมันจะนำเข้ามาประกอบเข้าด้วยกัน และจะมีไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือวีดีโอรูปภาพหรือแผนผัง หรือภาพเคลื่อนไหวโดยส่วนใหญ่แล้วความนิยมในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ มักจะมีความแตกต่างกันตามรูปแบบของแต่ละคน และมันก็ยังถูกใช้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน หรือแม้แต่การประชุมมันเป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้กันมากๆทั่วประเทศ หรืออาจจะเป็นทั่วโลกเลยก็ได้เพราะมันจะถูกนำเสนอในที่ประชุมหรือที่ไหนก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กันในโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint นั้นเอง

กราฟิกและมัลติมีเดีย < Graphics and Multimedia Software >

  • จะให้พูดถึงคอมพิวเตอร์แล้วล่ะก็การที่จะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวช่วยในด้านกราฟิก และมัลติมีเดียนั้นเป็นเรื่องปกติและธรรมดามากที่จะต้องมี เพราะว่าคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนั้นมักจะใช้นิยมในการทำงานทางด้านการตัดต่อหรือตัดแต่งรูปภาพ เพื่อให้มีความสวยงามกันอยู่แล้วรวมถึงการใช้ในการตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อที่จะจัดการสร้างผลงานออกมาให้สวยงาม และปัจจุบันมันถูกใช้ในหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านนิตยสารหรือด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งมันจะถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อให้มีความสวยงามเหมาะสมกับสื่อ แต่ละอย่างประเภทและมันก็ยังถูกใช้ในสื่อการเรียนรู้ เพราะว่ามันจะทำให้มีลูกเล่นต่างๆที่สวยงาม และน่าสนใจมันเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ในทุกๆด้าน