You are currently viewing ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

  • Post author:
  • Post category:Blog

เดี๋ยวนี้เราจะมาอธิบายในเรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ คืออะไรกัน จริงๆแล้วมันเป็นโปรแกรมในการให้คำสั่งชุดในการทำงานเพื่อที่เราจะทำให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการ เป็นการเขียนคำสั่งเพื่อที่จะทำให้เราสามารถควบคุมระบบของการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นประสานงานกันกับระบบเพื่อที่จะทำให้มันเป็นขั้นตอนในการที่เราเขียนคำสั่งลงไปนั่นเอง เพราะว่าในระบบคอมพิวเตอร์นั้นก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย หลายคนนั้นก็จะนิยมกันมากเลยสำหรับการเขียนคำสั่ง Software และต้องยอมรับเลยว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น DOS, UNIX, WINDOWS, SUN, OS/2, NET WARE เป็นต้น ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยากพอสมควร เป็นโปรแกรมที่สำคัญอย่างหนึ่งเลย ที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมรายการที่เปิดปิดระบบคอมพิวเตอร์ เพราะว่าสิ่งที่สามารถทำให้มันเชื่อมกันนั้นก็คือ ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์ระบบ

ต้องยอมรับเลยว่าหลักๆในการทำงานคอมพิวเตอร์นั้นก็มาจากการทำงานของโปรแกรม เป็นการควบคุมการทำงานหลักเลย และส่วนใหญ่ก็นิยมใช้กันอย่างมากเลยในการใช้โปรแกรมในการควบคุมเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นเป็นไปตามที่เราต้องการ และที่สำคัญเลยสำหรับโปรแกรมที่ทำงานในการควบคุมทางด้านคอมพิวเตอร์นั้นก็จะเป็น Supervisor ที่มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ก็จะอยู่ในภายใต้เงื่อนไขของการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น CPU ที่มีการทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆในคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใช้งานโปรแกรมแล้วมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก็จะมีการแสดงรายละเอียดให้ผู้ใช้งานนั้นได้รู้ว่ามีปัญหาอะไร ให้ทราบเรื่องที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้น เหมือนกับการเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ไว้ 

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ชื่อภาษาอังกฤษ Software Package เป็นโปรแกรมที่มีการผลิตเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วสำหรับผู้ผลิตที่ทำเอาไว้นั่นเอง เราสามารถหยิบเนื้อหาที่สำคัญเพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับการที่เราจะใช้ และก็จะมีการใช้งานโดยเฉพาะเลย อาทิเช่น งานพิมพ์เอกสาร งานควบคุมสินค้าคงคลัง งานบัญชี ตัวโปรแกรมนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้อย่างสำเร็จรูปเลยโดยที่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ที่สามารถใช้งานกับไมโครคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบัน โปรแกรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และแน่นอนว่าก่อนที่จะลงมือทำนั้นก็จะต้องมีการทำการบ้านมาให้ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาของผู้ใช้งานโดยตรง เราจะได้ประเมินเพื่อเป็นการออกแบบ ระบบออกมาให้ดีที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็จะมีโปรแกรมที่สามารถประยุกต์ได้มากมาย ที่เราสามารถลงมือเขียนเองด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆมากมาย อาทิเช่น ภาษาC, Visual Basic เป็นต้น ปัจจุบันก็มีชุดคำสั่งที่เป็นสำเร็จรูปเลยคุณสามารถนำมาแก้ไขปรับแต่งได้ก็จะมี Visual Basic for EXCEL เป็นต้น