รวมสูตรที่นิยมในการใช้ excel

  • Post author:
  • Post category:Blog

การเขียนสูตร Excel ที่คุณจำต้องทราบ!
ช่วยทำให้ปฏิบัติงานไวขึ้น
สูตรที่ 1 SUM : การหาผลบวก
SUM ใช้เพื่อสำหรับในการหาผลบวกของจำนวน SUM(number1, number2, …) ในวงเล็บ เป็นช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาผลบวก

แบบอย่าง =SUM(A2:A10)

สูตรที่ 2 SUMIF การหาผลบวกในช่วงที่กำหนดไว้
SUMIF ใช้เพื่อสำหรับการหาผลบวกของจำนวนในช่วงที่กำหนดไว้ SUMIF(range, criteria, sum_range)

range คือ ช่วงเซลล์ที่มีเงื่อนไขที่ระบุใน criteria

criteria คือ ข้อจำกัดที่กำหนด โดยจะเป็นตัวเลขหรือความข้อความก็ได้

sum_range คือ ช่วงเซลล์ที่ต้องการให้หาผลบวกตามข้อตกลงที่พวกเรากำหนดไว้

แบบอย่าง =SUMIF(B2:B11,B4,C2:C11)

สูตรที่ 3 AVERAGE : การหาค่าเฉลี่ย
ใช้เพื่อการหาค่าเฉลี่ยของจำนวน AVERAGE(number1, number2, …) ในวงเล็บคือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่อยากหาค่าเฉลี่ย

แบบอย่าง =AVERAGE(C2:C11)

สูตรที่ 4 MAX/MIN การหาค่าแม็กซ์/ต่ำสุด
ใช้สำหรับในการหาค่าที่มากที่สุด/ต่ำที่สุดของชุดตัวเลข

MAX(number1, number2, …) ในวงเล็บเป็น ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่อยากหาค่าที่มากที่สุด

MIN(number1, number2, …) ในวงเล็บเป็น ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่อยากได้หาค่าต่ำที่สุด

แบบอย่าง =MIN(C2:C11) กับ =MAX(C2:C11)

สนับสนุนให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเล่นเว็บพนันออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ หรือ เล่นสล็อต ออนไลน์ ได้เงินจริงแน่นอน